PVV-leider Geert Wilders pleitte in 2005 voor een 'Burqaverbod' en diende daartoe een initiatiefwet in. Best bijzonder als je beseft dat een Burqa in Nederland niet gedragen wordt. Dat is namelijk een Afghaans gewaad dat je buiten Afghanistan niet tot nauwelijks tegenkomt. Wat je zo af en toe wel aan gezichtsbedekkende kleding tegenkomt in Nederland, is de niqaab. Een niqaab is een sluier waarbij de ogen vrij zijn en de rest van het gezicht bedekt is.

De Raad van State was zeer kritisch over het wetsvoorstel. Volgens het hoogste adviesorgaan is het nut en de noodzaak van de maatregel nooit aangetoond. De wet voorziet daarmee niet ‘in een zodanig dringende behoefte dat dit een beperking op het recht op de vrijheid van godsdienst kan rechtvaardigen’. Althans, dat was de mening van de Raad in 2015.

Helaas, ondanks dat is er, dankzij die initiatiefwet van de PVV, vanaf 1 augustus 2019 in Nederland dus een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in onderwijs- en zorginstellingen, het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen van kracht. Het gaat bijvoorbeeld om een integraalhelm, een bivakmuts of een niqaab. De openbare vervoerbedrijven NS, HTM, RET, Arriva, Connexxion, EBS en GVB hebben al aangegeven zich niets aan te zullen trekken van het verbod en gaan geen moslima’s die hun gezicht bedekt hebben weigeren in bus, metro, tram of trein.

Gelukkig gaan ziekenhuizen ook niet mee doen aan deze heksenjacht. Het is fijn en bemoedigend dat deze bedrijven en instellingen niet mee doen aan deze onderdrukking en polarisatie. Het verbod is niets anders dan symboolpolitiek van de zuiverste vorm en bedoelt om extreem rechts te plezieren. Het is het tastbare bewijs dat de politiek steeds meer naar rechts is opgeschoven en dat bijna alle partijen standpunten die eerder als extreem-rechts gezien werden inmiddels normaliseren en zelfs opnemen in hun eigen politieke agenda’s.

Er zijn nog geen 300 dragers van een niqaab in Nederland. Het enige wat deze wet zal doen, is het nog meer stigmatiseren van moslims en bijdragen aan het vergoten van moslimhaat ten opzichte van vrouwen die al dagelijks te maken hebben met discriminatie en uitsluiting. Vrouwen dwingen om een Niqaab te dragen is onderdrukking, maar vrouwen verbieden deze te dragen is óók onderdrukking. Vrije keuze van geloof en kleding moet voor iedereen gelden. Ook als dit een manier van kleden is die jou niet aanstaat of die jij nooit zou kiezen. Zeker feministen zouden in het kader van zelfbeschikkingsrecht van de vrouw solidair moeten zijn met de vrouwen die een niqaab willen dragen. Het mag nooit zo zijn dat wetten bepalen hoe vrouwen zich hebben te kleden of juist te ontkleden. De vrijheid om te zijn wie je bent is het grootste goed is wat we hebben, altijd en onvoorwaardelijk!

Wij sloten ons daarom aan bij de demonstratie tegen het verbod in de stad van vrede en recht: Den Haag. Hier konden we luisteren en verbinden met de getroffenen en spraken onder andere een cultureel antropoloog en een hoogleraar cross-cultureel recht over hoe onacceptabel deze wet is.

Vanuit Rotterdam BIJ1 zetten wij ons in voor een maatschappij waar discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, genderidentiteit, leeftijd of op welke grond dan ook, niet is toegestaan. BIJ1 zet zich in voor radicale gelijkwaardigheid. Wij strijden voor een solidaire en inclusieve samenleving.

BIJ1-kleurenbalk