Brief aan de gemeenteraad over cohortafdelingen

Geachte heer Aboutaleb, wethouders en gemeenteraad,

Rotterdam BIJ1 richt zich tot u met een noodoproep om actie te ondernemen aangaande de cohort-afdelingen bij de zorginstellingen in Rotterdam.

Vanaf de start van deze crisis hebben wij onze zorgen geuit over de kwetsbare doelgroepen in onze stad en de mensen in de zorg die, vanuit eigen keuze of omdat het niet anders kan, doorwerken om deze stad draaiende te houden.

Grote zorgen hebben wij op dit moment over de ouderen die opgevangen worden op cohort-afdelingen omdat zij COVID-19 hebben of omdat het vermoeden bestaat dat zij dit hebben. Deze afdelingen zijn met spoed opgezet op verschillende zorglocaties om de ouderen te isoleren en zo andere ouderen te beschermen. Vanuit onze zorgen over deze doelgroep hebben wij contact onderhouden met families van ouderen, zorgmedewerkers op deze afdelingen en vrijwilligers. Vanuit deze contacten is een schokkend beeld naar voren gekomen:

 • De locaties zijn vaak niet geschikt voor deze opvang, het zijn dagopvang-zalen of restaurants waar ouderen in grote zalen slapen (er is zelfs een locatie met 24 ouderen), locaties die te koud zijn, waar geen privacy is en waar een kamerscherm het enige is wat ernstig zieke mensen scheidt van minder zieke mensen.

 • Op een aantal locaties is geen huiskamer aanwezig, ouderen zitten de hele dag aan tafeltjes tussen de bedden en hebben weinig tot niets te doen; vrijwilligers proberen wat te doen, maar er zijn weinig mogelijkheden.

 • Ouderen zijn compleet in de war omdat ze uit hun dagelijkse omgeving zijn getrokken en lopen vertwijfeld en verdrietig in de rondte. Een vrijwilliger vertelde ons het huilen van een oudere man niet meer uit zijn ziel te kunnen krijgen.

 • Ouderen met en zonder dementie worden door elkaar opgevangen en er is onvoldoende menskracht om de ouderen te begeleiden. Dit leidt tot situaties van ruzie, agressie en vooral veel onbegrip en pijn.

 • Door de opvang in grote zalen met veel bedden is er nooit rust, er zijn altijd ouderen wakker met pijn, mensen roepen in paniek om de verpleging of kunnen hun bed niet meer vinden. Een familielid vertelde ons dat haar moeder al vier nachten niet had kunnen slapen omdat er nooit een moment van stilte is.

 • Er is geen privacy en er zijn ook weinig mogelijkheden voor ouderen om hun eigen spullen te bewaren. Een familielid zat met een huilende moeder aan de telefoon omdat al haar spullen kwijt waren. Deze waren waarschijnlijk door een andere dame met dementie uitgedeeld aan andere vrouwen.

 • Verplegend personeel werkt ongelooflijk hard, maar er zijn niet genoeg mensen en niet genoeg materiaal. Er wordt gesproken over bedden waarvan de hekken niet meer vastgeklikt kunnen worden, met als gevolg dat mensen uit bed kunnen vallen.

 • De veiligheid van medewerkers is onvoldoende gegarandeerd. Het is op een aantal locaties niet mogelijk om in een schone ruimte te pauzeren met een goede sluis naar de vuile ruimte. Ook zijn personeelstoiletten soms in de vuile ruimte, hetgeen een bijzondere uitdaging is als de beschermschorten niet voorhandig zijn en je in een papieren verfpak loopt.

Rotterdam BIJ1 is naast ongelofelijk geschrokken ook boos. Dit zouden onze ouderen niet mee hoeven maken. In het Rotterdam van nu moeten we goede en verantwoorde zorg kunnen bieden aan deze kwetsbare doelgroep, ook in tijden van crisis.

We roepen de gemeente dan ook op om actie te ondernemen en wel op de volgende punten:

 • Controleren of locaties geschikt zijn voor opvang, waarbij zoveel mogelijk gekeken wordt naar privacy, rust, ontspanning en mogelijkheden voor recreatieve activiteiten. Dagenlang op een stoel zitten en wachten tot de dag voorbij gaat is onacceptabel.

 • Met de verpleeghuizen aan tafel gaan en ze aanspreken op hun verantwoordelijkheden en waar nodig deze instellingen ondersteunen om menselijke zorg te kunnen garanderen.

 • Garant staan voor een veilige werkomgeving voor al de zorgmedewerkers die zich dagelijks inzetten voor deze ouderen.

 • Wanneer binnen de instellingen geen kwalitatief goede opvang mogelijk is, actief zoeken naar goede opvang, onze ouderen hebben daar recht op.

 • We zien nog steeds dat alle cohort-afdelingen vol liggen met mensen en dat deze mensen daar waarschijnlijk nog even gaan verblijven. De situatie zoals deze nu is kan niet zo voortduren.

We willen u oproepen om zo snel mogelijk actie te ondernemen en al deze afdelingen te bezoeken om vast te stellen of de opvang voldoet aan wat menswaardig en verantwoord is. Graag horen we op korte termijn van u welke acties ondernomen zullen worden.

Met vriendelijke groet,

Sandra Salome

Voorzitter Rotterdam BIJ1

portret van