Tenminste twee mensen zijn besmet geraakt in het detentiecentrum van Rotterdam, zo geeft een woordvoerder van het ministerie van Justitie aan. Daarom zitten 142 mensen sinds vrijdag in quarantaine. Dit houdt in dat zij 10 dagen lang vrijwel volledig in een cel moeten verblijven, met één uur per dag om te luchten.

De omstandigheden in het detentiecentrum Rotterdam zijn al tijden zo slecht dat zowel Amnesty International als de Nationale ombudsman hier in het verleden al eens de noodklok over luiden. De laatste maanden werd duidelijk dat de mensen in het detentiecentrum geen zeep of desinfectiegel kregen. Ook mochten ze geen mondkapjes dragen. Mensen in het detentiecentrum vertelde dat zij zelfs een straf opgelegd zouden krijgen (isolatie) als zij er toch voor kiezen een mondkapje te dragen.

Het landelijke beleid is kort geleden aangepast. In alle justitiële instellingen zijn mondmaskers verboden voor ingeslotenen, dus ook voor deze mensen in vreemdelingendetentie. Daarnaast waren meerpersoonscellen in het detentiecentrum ook tijdens de coronacrisis de standaard, ongeacht de besmettingen en ongeacht het extra risico.

BIJ1 is de partij van de radicale gelijkwaardigheid en de economische rechtvaardigheid. We hebben een diep geloof in deze radicale gelijkwaardigheid en empathie met een ieder die in geweld en armoede leeft. We willen dan ook een radicaal humaan vluchtelingenbeleid. Uitzetcentra vertegenwoordigen alles waar we niet in geloven en waar we tegen strijden. Mensen op de vlucht verdienen onze steun en compassie, geen tralies, onzekerheid en stress. Wat ons betreft wordt dit uitzetcentrum vandaag nog gesloten en gaan we inzetten op het duurzaam veranderen van de pijn en knelpunten van vluchtelingen.

De mensen die opgesloten zitten in het detentiecentrum kwamen naar Europa op zoek naar bescherming en een betere toekomst, maar op grond van de regelgeving kwamen ze in een onmenselijke en uitzichtloze situatie terecht. Die situatie is door de uitbraak van COVID-19 nu alleen nog maar schrijnender geworden. Vanuit Rotterdam BIJ1 zullen wij ons blijven inzetten voor een menswaardige behandeling van vluchtelingen. Dat betekent per direct maatregelen nemen om deze mensen op een rechtvaardige manier in bescherming te nemen, in plaats van aan hun lot overlaten in isolatie.

#KOMBIJ1

Word lid van BIJ1 en steun de beweging van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid!

Ander nieuws:

BIJ1-kleurenbalk