De woningnood komt onder andere door jou, Joost Eerdmans

In het AD van afgelopen zaterdag stond een opiniestuk van Joost Eerdmans, de man die FvD verliet omdat hij volgens eigen zeggen 'fatsoenlijk rechts is', wat in onze ogen zoveel wil zeggen als ;’ja, ik ben een notoire racist maar dat hoeft er niet duimendik bovenop te liggen”.

In zijn opinie betoogt Joost onder andere dat het de "ongebreidelde immigratie" is die het voor starters steeds moeilijker om aan een huis te komen. Dat is niet alleen racistisch en niet waar, maar ook ongelofelijk hypocriet. Daarom willen wij graag uitleggen hoe het dan wel zit met het grote tekort aan betaalbare woningen.

Want er is absoluut sprake van woningnood, maar die is zeker niet veroorzaakt door asielzoekers of vluchtelingen. De woningnood is namelijk veroorzaakt door jarenlang rechts beleid en dat kun je niet verbergen door een dikke laag racisme over die waarheid uit te smeren.

De woningnood is veroorzaakt door jarenlang rechts beleid en dat kun je niet verbergen door een dikke laag racisme over die waarheid uit te smeren.

De werkelijke schuldigen aan het tekort aan betaalbare huurwoningen in Nederland zijn de kabinetten Rutte die de woningcorporaties gedwongen hebben tot verkoop van woningen en die betaalbare nieuwbouw onmogelijk maakten. Er worden gewoon structureel veel te weinig sociale en betaalbare huurwoningen gebouwd. Dat is al minstens 10 jaar een feit. Zoals het ook een feit is dat in diezelfde periode wel honderdduizenden sociale huurwoningen zijn gesloopt of verkocht.

Ook Rotterdam heeft in de periode dat het Leefbaar Rotterdam van Joost Eerdmans aan het roer stond duizenden sociale huurwoningen gesloopt en er geen nieuwe sociale huurwoningen voor terug laten bouwen. Hetzelfde Leefbaar Rotterdam dat vorig jaar vervolgens wel een plan lanceerde omdat men niet wil dat statushouders nog langer voorrang krijgen op woning.

In plaats van verantwoording nemen voor zijn eigen beleid, is het voor iemand als Joost Eerdmans natuurlijk veel makkelijker om “asielzoekers” de schuld van het tekort aan sociale en betaalbare huurwoningen te geven. Want als Joost Eerdmans eerlijk naar zichzelf zou kijken, zou hij inzien dat hij eigenhandig 20.000 woningen laat afbreken in Rotterdam en daarnaast op grote schaal grond en panden heeft verkocht aan investeerders die extreem duren appartementen realiseren.

Als Joost Eerdmans eerlijk naar zichzelf zou kijken, zou hij inzien dat hij eigenhandig 20.000 woningen laat afbreken in Rotterdam.

Maar hoe zit het dan wel met de verdeling van de sociale huurwoningen? Verreweg de meeste sociale huurwoningen gaan naar starters op de woningmarkt. Ongeveer 50% tot 60% van alle huurwoningen gaat naar mensen voor wie dit de eerste zelfstandige woning is.

De tweede grote groep zijn mensen met een urgentieverklaring. Mensen die een 'levensontwrichtende' gebeurtenis meemaken waardoor voorrang krijgen op een huurwoning noodzakelijk is. Ongeveer 25% tot 35% van alle verhuringen gaat naar deze groep. De groep van mensen die met urgentieverklaring een woning krijgen bestaat uit de volgende groepen mensen:

> 30% Mensen die uit hun woning moeten omdat deze gesloopt zal worden.

> 20% mensen die om sociaal-medische redenen een andere woning nodig hebben.

> 15% mensen die uit een instelling komen

> 10% - maatwerk/overige omstandigheden

> 15% - statushouders.

De laatste groep mensen die een sociale huurwoning betrekken zijn de doorstromers, dus mensen die vrijwillig van de ene naar de andere sociale huurwoning gaan. Dit gaat om 5% tot 15% van de verhuringen.

Wij van Rotterdam BIJ1 vinden het absoluut onrechtvaardig dat mensen die het niet breed hebben lang moeten wachten op een passende woning. Maar het gebrek aan betaalbare woningen en de frustratie en woede daarover mag je niet neerleggen bij vluchtelingen en minderheden, maar bij neoliberaal rechts beleid. Wij willen dat iedereen in Nederland prettig, betaalbaar en veilig kan wonen.

Lees of luister wat BIJ1 over wonen vindt in ons partijprogramma