Na een vergadering, zagen we op verschillende sociale media berichten over racistische banners op de West-kruiskade in Rotterdam. We hadden toen nog de hoop dat dit het resultaat zou zijn van 'photoshoppen', maar na een vroeg bezoekje aan de West-kruiskade bleek dit dus niet het geval. De banners hingen er echt.

Verschillende ondernemers uit de straat zijn verantwoordelijk, volgens hen is het 'grappig'. Dit terwijl er een banner hangt met verwijzingen naar de Ku Klux Klan. Naast deze onacceptabele banner zetten we ook grote vraagtekens bij enkele van de andere teksten die onder andere 'grappige' referenties moeten voorstellen jegens het zogenaamde 'sisverbod'. Het lijkt ons onwenselijk om allerlei seksistische referenties te maken en ook het referen aan 'ugly' mensen is Rotterdam onwaardig.

Onder druk van verschillende Rotterdammers (dus helaas niet omdat ze begrepen dat het fout was) is de banner met de KKK verwijzing weggehaald. De banners met seksistische teksten zijn echter gewoon blijven hangen.

Dit is voor ons nog steeds een onacceptabele situatie. Rotterdam is een stad waarin wij staan voor radicale gelijkwaardigheid. Wij vinden dan ook dat er alles aan gedaan moet worden om grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte terug te dringen.

Het is op zijn zachtst gezegd merkwaardig dat in de stad waar op aandringen van Leefbaar Rotterdam, er zelfs een wet is ingesteld om dergelijk gedrag te bestraffen (de siswet), datzelfde Leefbaar geen enkele moeite heeft met deze banners.

Tanya Hoogwerf, raadslid namens Leefbaar, spreekt zelfs schande uit over het verwijderen van de KKK banner:

"Is dit dan het ‘Nieuwe Rotterdam’. Een stad waar humor met een randje niet meer kan, maar waar de lach en de knipoog sneuvelen onder vuur van weer een handjevol ‘gekwetsten’. Vroeger was “Tebbie nou gedaan?!” genoeg geweest, tegenwoordig moeten we buigen. Het kan snel gaan." - Tanya Hoogwerf via Twitter.

Niet veel later, spreekt ze echter met lof over de handhaving rondom straatintimidatie. Hoe die twee samengaan, mag Joost (Eerdmans) weten. Het lijkt ons goed als eens bedenkt wat ze nu willen. Wil men echt straatintimidatie aanpakken en dit dan ook doen op alle vlakken? Of wil men alleen straatintimidatie aanpakken als dit vanuit een specifieke groep komt en in het rechtse straatje van Leefbaar past?

Wat ons betreft is iedere vorm van straatintimidatie onacceptabel. Dus ook dat er op de Kruiskade banners hangen die onder andere refereren aan sissen en gluren. We begrijpen niet waarom er afgelopen dinsdag niet direct besloten is om ook die banners te verwijderen. Seksisme is niet acceptabel en ook deze banners moeten wat ons betreft weg.

Racisme en seksisme zijn niet grappig. Beiden zijn onacceptabel en moeten actief en met alle mogelijke middelen worden bestreden. Dat het Rotterdamse college in de vorm van wethouder Wijbenga afgelopen dinsdag zelf niet actief opgeroepen heeft deze banners te verwijderen, maakt dat wij ons afvragen hoe serieus men nu echt is als het gaat om de aanpak van straatintimidatie.

BIJ1-kleurenbalk