Vier medewerkers van het detentiecentrum Rotterdam zijn recentelijk geschorst. Zij worden ervan verdacht extreem geweld te hebben gebruikt tegen iemand die in het centrum in bewaring zit. Het slachtoffer zou tegen zijn deur hebben geschopt en een slaande beweging hebben gemaakt, waarna hij in afzondering is geplaatst. De man zou daarna zijn overgebracht naar een isoleercel. De leiding van het detentiecentrum kreeg later signalen dat de vier medewerkers veel meer geweld tegen hem hebben gebruikt dan is toegestaan. Hoe het met het slachtoffer gaat, is nog niet bekend.

Het detentiecentrum Rotterdam is een deprimerende plek. De Nederlandse overheid sluit er volwassen mannen op die geen verblijfsvergunning (meer) hebben. Nederland sluit in verhouding tot andere Europese landen erg veel mensen zonder verblijfsvergunning op. Er zitten bijvoorbeeld Afghaanse jonge mannen wiens asielverzoek is afgewezen, maar ook mensen die al dertig jaar in Nederland wonen, maar geen verblijfsvergunning meer hebben. Eén ding hebben de mannen gemeen: ze zitten er niet voor het plegen van een strafbaar feit, maar omdat de Nederlandse overheid ze wil uitzetten.

Veel van deze mensen kwamen naar Europa om bescherming en een betere toekomst te zoeken, maar op grond van de regelgeving kwamen ze in een onmenselijke en uitzichtloze situatie terecht. Opgesloten in het detentiecentrum Rotterdam,alsof ze zware criminelen zijn terwijl ze niets strafbaars hebben gedaan.

Vaak lukt het niet om deze mensen te laten terugkeren naar hun land van herkomst. De mannen worden dan na zo’n half jaar weer op straat gezet met een treinkaartje naar een bestemming in Nederland. Het is geen uitzondering dat ze na een paar maanden dan weer terugkomen in het grauwe detentiecentrum. Het detentiecentrum is in alle opzichten kariger dan de meeste strafgevangenissen.

Veel van deze mensen kwamen naar Europa om bescherming en een betere toekomst te zoeken, maar op grond van de regelgeving kwamen ze in een onmenselijke en uitzichtloze situatie terecht.

De mensen zitten tussen 12 en 13 uur, tussen 17 en 18 uur en na 22.30 opgesloten in hun tweepersoons cel. Mannen die weigeren om in een tweepersoons cel te verblijven, worden in afzondering geplaatst. Zij zitten daar 23 uur per dag alleen. Daarnaast is er in het detentiecentrum veel te weinig medisch toezicht. Veel mannen in het detentiecentrum zijn extreem angstig. Doodsbang bij het idee te moeten terugkeren naar een gevaarlijk land, bang voor de agressie van bewakers, maar ook voor andere gedetineerden.

Rotterdam BIJ1 is tegen het opsluiten van deze kwetsbare groep mensen. Het zou een uiterst redmiddel zou moeten zijn, maar de overheid past deze bevoegdheid veel te gemakkelijk toe. BIJ1 is de partij van de radicale gelijkwaardigheid en de economische rechtvaardigheid en solidariteit. We hebben een diep geloof in deze radicale gelijkwaardigheid en empathie met een ieder die in geweld en armoede leeft. We willen een radicaal humaan vluchtelingenbeleid. Wat ons betreft sluiten wij mensen zonder verblijfstatus helemaal niet op. Helaas is het momenteel landelijk beleid.

De omstandigheid in het detentiecentrum Rotterdam zijn zo slecht dat zowel Amnesty als de Nationale ombudsman hier de noodklok over luiden. De ombudsman concludeerde veel van deze problemen al in een rapport in 2012, maar deze maand kwam er nog een onderzoeksrapport over de omstandigheden in het Rotterdamse detentiecentrum. Ook nu kwam hij weer tot de conclusie dat op korte termijn veel verbeterd dient te worden. Hij deed enkele aanbevelingen:

  • Hij wil dat er een zinvolle dagbesteding komt voor de mensen daar. Voor de ombudsman is het onbegrijpelijk dat deze mensen, die geen strafbaar feit hebben gepleegd, niet mogen werken of een kortlopende zinvolle opleiding kunnen doen.
  • De accommodatie dient te worden aangepast. Deze mensen behoren niet gestraft te worden. Op korte termijn moet men de mogelijkheid krijgen om in een eenpersoonscel te verblijven.
  • Er moet veel terughoudender worden omgegaan met afzondering van de gevangenen, ook gezien de psychische problemen die afzondering veroorzaakt.
  • Afzondering mag niet meer als straf worden gebruikt voor weigering van verblijf in een meerpersoonscel.
  • Er moet standaard medisch toezicht zijn bij afzondering.

Rotterdam BIJ1 vindt het schokkend dat deze aanbevelingen überhaupt moeten worden gedaan. De huidige situatie in het detentiecentrum is onaanvaardbaar. Wij keuren het extreme geweld af en willen dat er gedegen onderzoek wordt gedaan. De situatie van de gedetineerden van detentiecentrum Rotterdam moet op zeer korte termijn verbeteren!

#KOMBIJ1

Word lid van BIJ1 en steun de beweging van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid!

BIJ1-kleurenbalk