Extreem politiegeweld tijdens Woonopstand: Rotterdam BIJ1 stelt vragen

Op 17 oktober is Rotterdam in opstand gekomen. In opstand tegen het slopende woonbeleid, waarmee in Rotterdam oorspronkelijke bewoners van de wijken vervangen worden voor bewoners van een in de ogen van de gemeente beter soort: mensen met geld.

Deze demonstratie begon sterk. Inspirerende sprekers en meer dan 8.000 aanwezigen vulden het Afrikaanderpark met een sterke boodschap voor de gemeente. Een lange stoet ging op weg naar het centrum om bij Blaak te eindigen.

Eenmaal bij de Erasmusbrug aangekomen werden we omringt door ME en andere politiebussen. Dat kwam op ons al als erg onveilig over. De bussen hadden de mogelijkheid om over de trambaan of de andere zijde te rijden, maar kozen ervoor tussen de mensen op de smalle weg te rijden. Later bleek dat dit met doel was om de brug vanaf de zuidzijde af te kunnen sluiten.

Halverwege de brug kwamen we tot stilstand, om ons heen politie en ME-bussen waardoor er geen ruimte meer was voor mensen met rolstoelen om voor of achteruit te kunnen. Mensen werden gedwongen over de ijzeren reling te klimmen naar het fietspad. Voor mensen die dat niet konden was geen ondersteuning, alleen geschreeuw.

Voor ons zagen we dat een groep mensen ingesloten was. Onduidelijk was waarom, want er was niets aan de hand. We zagen inmiddels dat de brug aan beide zijden door de politie was afgesloten, waardoor het duidelijk leek te worden dat dit een voorgenomen inzet was, en geen reactie op eventuele ongeregeldheden.

De uiteindelijke ongeregeldheden kwamen enkel en alleen omdat niemand binnen de demonstratie begreep waarom deze mensen niet mee mochten lopen, en de andere demonstranten niet verder wilde lopen zonder deze mensen.

Een gespannen situatie ontstond waarin extreem en buitenproportioneel politiegeweld is gebruikt tegen vreedzame demonstranten, en er op grote schaal gedreigd werd door de politie dat wanneer mensen niet in beweging zouden komen, ze opgepakt zouden worden en dat geweld tegen hen gebruikt zal worden.

Een groep van ongeveer 20 demonstranten is ingesloten en afgevoerd zonder duidelijke reden en met veel geweld. Voor Rotterdam BIJ1 is dit onacceptabel en we willen dan ook de volgende vragen voorleggen aan het college:

 1. Wat was de reden dat deze demonstranten op de brug ingesloten werden?
 2. Wat waren de signalen dat deze groep gevaarlijk zou zijn?
 3. Waar kwamen deze signalen vandaan?
 4. Was het een bewuste keuze om deze demonstranten op de brug in te sluiten?
 5. Was de burgemeester zich bewust van het feit dat door dit ingrijpen alle demonstranten in gevaar werden gebracht, omdat niemand de brug kon verlaten?
 6. Is de burgemeester het eens met de constatering dat de gehele demonstratie vreedzaam en gemoedelijk verliep, tot het plotselinge ingrijpen van de politie op de brug?
 7. Is de burgemeester op de hoogte van het feit dat honderden demonstranten vast kwamen te zitten tussen politie, waarbij ze van achter toegeschreeuwd werden dat ze door moesten lopen omdat ze anders opgepakt zouden worden, maar ze niet vooruit konden omdat politielinies de brug hadden afgesloten?
 8. Is de burgemeester op de hoogte van het ongehoorde en buitenproportionele geweld dat door de politie is ingezet tegen vreedzame demonstranten?
 9. Is de burgemeester bekend met het feit dat meerdere demonstranten tegen het hoofd zijn geslagen met knuppels door de politie, waarbij minstens twee mensen spoedeisende hulp nodig hadden?
 10. Is de burgemeester bereid deze gang van zaken publiekelijk af te keuren?
 11. Verleent de gemeente nazorg voor de slachtoffers van het politiegeweld?
 12. Kan de burgemeester aangeven waarom een burger de de-escalatie van de politie-inzet moest organiseren, en waarom de politie dit zelf niet heeft opgepakt?
 13. Kan de burgemeester toelichten waarom het bij Rotterdamse demonstraties vaker tot politiegeweld komt dan in andere steden?
 14. Hoe duidt de burgemeester deze trend, waarbij het demonstratierecht mensen in Rotterdam met steeds groter wordende regelmaat volledig wordt ontnomen?
 15. Hoe kijkt de burgemeester naar het feit dat ook journalisten en fotografen aangeven door te politie te zijn gehinderd in hun werk, en sommigen ook te maken hebben gekregen met politiegeweld?
 16. Is de burgemeester bereid dit publiekelijk af te keuren?
 17. Om de groep demonstranten vast te houden, is tram 25 stilgezet en zijn alle passagiers, waaronder een man met een rollator, de tram uitgezet. Hoe kijkt de burgemeester naar dit handelen?
 18. Berichtgeving suggereert dat (vrijwel) alle aangehouden demonstranten snel weer zijn vrijgelaten, wat suggereert dat er geen sprake was van een strafbaar feit en het hier om preventief ingrijpen ging. Kan de burgemeester dit duiden?
 19. Is de burgemeester het eens dat het handelen van preventief en met geweld arresteren van een groep demonstranten, en het daarbij volledig escaleren van een vreedzaam en gemoedelijke demonstratie, afkeuring verdient?
 20. Is de burgemeester bereid dit handelen publiekelijk af te keuren, en voor eens en altijd duidelijk te maken dat het recht op demonstratie, zonder onderscheid, een recht is voor iedereen in Rotterdam?
aan het laden