Kinderen die in Rotterdam in aanraking komen met de politie en in de cel belanden, krijgen meestal dezelfde behandeling als volwassenen. Kinderen vanaf twaalf jaar die verdacht worden van een misdrijf of overtreding, mogen worden vastgezet in afwachting van verhoor. Overdag hebben ze het vaak steenkoud en durven ze niet om een deken te vragen en ’s nachts zijn ze vaak angstig door het geschreeuw en de algemene onrust die vaak heerst in een cellenblok. Daarnaast hebben ze geen tijdsbesef en hierdoor raken ze in paniek.

Advies Minderjarigen in een politiecel door de RSJ

Recentelijk heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) eindelijk geadviseerd om kinderen niet langer op te sluiten in politiecellen. De RSJ is een onafhankelijk en toetsend orgaan en dient toe te zien op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties. De RSJ wil dat jongeren niet langer dan 24 uur verblijven tussen de volwassenen op een politiebureau. Daarna zouden ze moeten worden voorgeleid aan een rechter en indien nodig naar een kindvriendelijke plek moeten worden gebracht. Op dit moment mag de politie jongeren drie dagen vasthouden voordat een rechter toetst of de bewaring rechtmatig is. Kinderen kunnen daarna nog langer tussen de volwassenen in een politiecel worden vastgehouden.

Volgens de Kinderombudsman zien politie en justitie minderjarigen vooral als verdachten en wordt te vaak vergeten dat het om kinderen gaat. De RSJ pleit voor een maximum van 24 uur verblijven in een cel. Ook wil de RSJ dat er kindvriendelijke cellen komen door eenvoudige aanpassingen als een andere kleur dan het grijs van beton, een stoel of bank, een klok, een (elektronisch) spelletje en communicatiemogelijkheden in de cel. In de meeste Europese landen geldt al een maximum van 24 uur. Namens alle minderjarige cliënten diende de Vereniging Jeugdrechtadvocaten Rotterdam ruim 5 jaar geleden al een klacht in bij politie en gemeente met hetzelfde verzoek.

Rotterdam BIJ1 ondersteunt het advies van de RSJ en roept de Rotterdamse politie op om kinderen niet langer in politiecellen op te sluiten. Ook willen wij dat er kindvriendelijke cellen worden gemaakt en dat er specifieke aandacht is voor kinderrechten. Ons uitgangspunt is echter dat wij vinden dat het opsluiten van kinderen in een cel moreel en principieel fout is. Het liefst willen wij dat kinderen nooit in een cel geplaatst worden! In het Kinderrechtenverdrag staat heel duidelijk omschreven dat opsluiting van minderjarigen een uiterste maatregel is die alleen gebruikt mag worden als er echt geen alternatieven zijn.

De RSJ wil dat minderjarige verdachten niet meer in een politiecel worden opgesloten. Een verblijf in een cel is voor kinderen vaak traumatisch en zeer beangstigend. Wij zouden graag willen dat kinderen het politieonderzoek thuis of eventueel in een jeugdinstelling mogen afwachten. Alle kinderen hebben recht op bescherming, zorg en aandacht. Ook als ze verdacht worden van een strafbaar feit.

Overigens vindt Rotterdam BIJ1 dat hetzelfde moet gelden voor kinderen in vreemdelingenbewaring. Het is in onze ogen een gemiste kans dat de RSJ zich hierover niet heeft uitgelaten.

#KOMBIJ1

Word lid van BIJ1 en steun de beweging van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid.

BIJ1-kleurenbalk