'Blijf zoveel mogelijk thuis!' - Dat is het dringende advies dat ons zeer terecht gegeven wordt in verband met de verspreiding van het coronavirus. Wat verwachten we van hen die geen thuis hebben?

Dak- en thuislozen zijn een kwetsbare groep die noodgedwongen hun dagen op straat doorbrengen, of opgevangen worden op locaties waar de omstandigheden alles behalve ideaal zijn. Hoe kun je anderhalve meter afstand houden in een overvolle slaapzaal? De meeste opvangcentra voor daklozen zijn hierdoor op dit moment juist plaatsten waar het risico op besmetting hoog is. Zowel voor dak- en thuislozen, als voor de volksgezondheid zou het beter zijn om deze mensen op te vangen in bijvoorbeeld leegstaande hotels. Door de opvang kleinschaliger te maken, beperk je de gezondheidsrisico’s voor deze toch al kwetsbare groep mensen en doe je wat nodig is om het virus niet nog sneller te laten verspreiden.

Uit een inventarisatie van NRC onder tien grote gemeenten in Nederland, blijkt dat alle gevraagde gemeenten hun zorg voor dak- en thuislozen in de afgelopen week hebben aangepast. De opvang wordt verkleind en overal komen isolatie- en quarantaineplekken. Het besluit om ook in Rotterdam de opvangcapaciteit uit te breiden en opvanglocaties open te houden gedurende de dag, is een stap in de goede richting, maar de omstandigheden zijn helaas dus nog niet op orde. Mensen overnachten nu vaak met vier tot soms wel twaalf mensen op één kamer. In de dagopvang zijn de groepen die samenkomen zelfs nog groter. De ruimtes zijn klein, de bedden staan pal naast elkaar en contact vermijden wordt hierdoor moeilijk, zo niet onmogelijk gemaakt. Iets wat juist heel belangrijk is om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Het aantal dak- en thuislozen in Nederland is in de afgelopen tien jaar maar liefst verdubbeld, waardoor het totale aantal inmiddels op meer dan veertigduizend staat. Rotterdam is geen uitzondering geweest in deze verdubbeling: ook hier werd eind vorig jaar door de gemeente aan de bel getrokken vanwege de schrikbarende stijging in het aantal mensen zonder thuis, die de grenzen van het huidige opvangbeleid hebben bereikt. De uitbraak van het coronavirus zorgt dus voor een groot probleem. De oproep luidt: 'blijf thuis', maar dat is voor deze groeiende groep mensen helaas geen optie. Zij hebben geen andere keuze dan naar deze opvanglocaties te gaan.

Dit is pijnlijk om te zien, zeker als je weet dat er op dit moment verschillende hotels en andere openbare gebouwen in de stad leegstaan. De mogelijkheden om de opvangplekken op een veilige manier te verhogen zijn dus aanwezig en wij vragen de gemeente dan ook om dergelijke maatregelen serieus in overweging te nemen. Als stad moeten we de meest kwetsbare mensen in bescherming nemen.

#KOMBIJ1

Word lid van BIJ1 en steun de beweging van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid!

Ander nieuws:

BIJ1-kleurenbalk