Als er niet heel snel wordt ingegrepen, sluit buurthuis Oleander op 1 juli zijn deuren. Dit is een absolute ramp voor mensen en organisaties die gebruik maken van dit buurthuis. Zij moeten dus een andere plek moeten zoeken, of zullen noodgedwongen moeten stoppen met hun activiteiten.

Over deze kweste hebben wij ingesproken bij de gemeenteraad. Kijk ons betoog hier terug.

Dit is de zoveelste keer dat de nieuwe welzijnsaanbieder Humanitas in het gebied Feijenoord iets doet wat wij totaal niet begrijpen en wat ook niets bijdraagt aan het welzijn van de bewoners in de wijken. Humanitas lijkt een visie te hebben waarin wordt ingezet op een aantal grote buurtcentra, gericht op de sociaal actieve bewoners en initiatieven. Natuurlijk is dat in theorie hartstikke mooi, van die grote multifunctionele centra met onder andere wijkkeukens, sport- en spel ruimtes, enzovoorts. Voor veel van de bewoners in de verschillende wijken is het echter de afstand naar- en vormgeving van die centra die ervoor zorgt dat de drempel om te gaan al snel te hoog wordt.

De kleinere locaties, zoals dus Oleander, passen echter niet in de grote ambitie en visie van Humanitas, dus sluiten daar de deuren. Een proces wat naar het lijkt al enige tijd in stilte voorbereid is, zonder daar met de gebruikers en vrijwilligers over te spreken. Een onafhankelijk onderzoek heeft laten zien dat er onder bewoners behoefte is aan Oleander en dat mensen het buurthuis graag willen behouden, maar hun mening, zo lijkt, doet er niet toe.

Tijdens een 'goed' gesprek met de wijkraad, Humanitas en de gemeente is het besluit tot sluiting van Oleander genomen. De gebruikers van Oleander en bewoners uit de wijk mochten niet aan dit gesprek deelnemen. De wijkraad lijkt positief geadviseerd te hebben over sluiting, nadat Humanitas beloofd had dat er voor iedereen een nieuwe plek gevonden is. De mensen willen echter helemaal geen andere plek. Ze zijn blij met de plek die ze hebben. Ook de belofte dat er voor iedereen een plek is lijkt voorbarig: voor de meeste groepen moet de zoektocht naar een plek zelfs nog beginnen.

En nu? Nu gaan we blijkbaar opnieuw de koffieochtend van de 60+ dames opheffen. Zij zaten eerst in buurthuis Kamelia en zijn daar op straat gezet omdat ze destijds zo nodig naar Oleander moesten. Nu krijgen ze te horen dat ze ook hier over een paar dagen op straat staan. De dames zijn er moe van en hebben besloten er dan maar helemaal mee te stoppen. Geïsoleerd thuis zitten is misschien nog wel minder naar dan steeds weer van je plek gejaagd te worden.

Het is te schandalig voor woorden dat we nu weer een buurthuis kwijtraken. Zeker in een wijk waar veel mensen wonen met sociale en economische knelpunten. Een wijk waar 1 op de 3 kinderen opgroeit in armoede en waar bewoners juist behoefte hebben aan een wijkhuis, laagdrempelig in hun buurt. We hebben een welzijnspartij nodig die vooral geloofd in de eigen visie en deze kosten wat het kost doorvoert in het gebied, zonder zich op wat voor moment dan ook af te vragen of dit wel in het belang is van de mensen die echt in het gebied wonen.

BIJ1-kleurenbalk