Pride is a protest

Rotterdam BIJ1 was vandaag aanwezig bij de pride mars in Rotterdam. Wij hebben niet meegedaan aan de manifestatie, omdat pride een protest is en niet een moment voor politieke partijen om ruimte op een podium in te nemen.

De geluiden van de meest gemarginaliseerde groepen stonden weer eens niet centraal, op een pride die grotendeels als feestje voelde en niet als protest. De rol van de gemeente hierin is puur symboolpolitiek: we bieden minder plek aan vluchtelingen, en dak- en thuisloze, behouden een ontoegankelijke stad, en nemen de klimaatcrisis niet serieus. Door deze problemen worden juist queer personen heel hard geraakt.

De geluiden van de meest gemarginaliseerde groepen stonden weer eens niet centraal, op een pride die grotendeels als feestje voelde en niet als protest.

De eerste pride was een protest tegen de politie en politiegeweld. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de politie, die queer personen nog steeds niet genoeg beschermt, zoveel ruimte inneemt op de pride. De politie kampt nog steeds met hevige racisme en discriminatie problemen zowel intern als extern. Ook de politie gebruikt pride om haar imago op te schonen.

Daarnaast word Rotterdam Pride ook mede mogelijk gemaakt door grote mensenrechtenschenders zoals Unilever en ABN Amro. Kortom, deze pride is niet onze pride. We zijn er niet alleen vóor de queer community, wij zijn onderdeel ván de queer community.