Reactie op de brief van de Locoburgemeester inzake politiegeweld bij Woonopstand

Op zondag 17 oktober gingen duizenden mensen de straat op met een luid een duidelijk signaal: wonen is een recht voor iedereen. Een krachtige demonstratie werd bruut verstoord door ongehoord en buitenproportioneel politiegeweld. In een brief van locoburgemeesteer van Gils wordt een uiteenzetting van de gebeurtenissen omschreven. Helaas moet Rotterdam BIJ1 concluderen dat deze brief onjuiste en schadelijke informatie bevat, en op geen enkele manier verantwoordelijkheid neemt voor de onacceptabele gebeurtenissen van die middag.

Tientallen mensen waren vanuit BIJ1 aanwezig, en hebben de gang van zaken dus zelf kunnen zien. Ook zijn er verschillende ooggetuigen vanuit andere organisaties, zoals de Woonopstand zelf, evenals een aantal arrestanten, die verslag hebben gedaan van wat zij hebben gezien en meegemaakt. Dit staat in veel gevallen haaks op de omschrijving van de locoburgemeester en de politie.

Onacceptabel onderscheid

In de brief wordt specifiek benadrukt dat er mensen aanwezig waren met gezichtsbedekkende kleding zoals brillen en mondkapjes, en dat er mensen van AFA (Anti-Fascistische-Actie) en Extinction Rebellion aanwezig waren. Met deze constatering zijn verschillende dingen mis. Niet omdat wij willen beweren dat deze organisaties niet aanwezig waren, maar omdat zij, net als iedere andere aanwezige het grondrecht hebben om te demonstreren tegen het liberale woonbeleid, en de enorme wooncrisis als gevolg hiervan. Hierin dient geen onderscheid gemaakt te worden.

Ook is vrije kledingkeuze een groot goed, en is het dragen van gezichtsbedekkende kleding zoals brillen of mondkapjes tijdens de vijfde golf van een ongekende pandemie geen vreemde gewaarwording, aangezien dit mensen kan beschermen. Het feit dat hier specifiek naar gewezen wordt en onderscheid op is gemaakt, is wat Rotterdam BIJ1 betreft onacceptabel. Eveneens waren er ‘stille’ agenten die ook gezichtsbedekkende kleding droegen en zich tussen de demonstranten hebben gevoegd.

Aantasten van bewegingsvrijheid

De brief bevestigd dat op basis van deze kenmerken onderscheid is gemaakt door middel van selectief fouilleren, zonder daadwerkelijke verdenking. Hierbij werd binnen de hele massa van honderden mensen slechts één potentieel gevaarlijk voorwerp gevonden, zo stelt de brief. Rotterdam BIJ1 concludeert dat de verdenkingen en het verregaande aantasten van hun bewegingsvrijheid tijdens het uitvoeren van hun demonstratierecht dus onverklaarbaar is gebleken en maakt hier bezwaar tegen.

Een volgende bewering is dat deze groep andere demonstranten probeerden op te ruien. Dit beeld delen wij totaal niet. De demonstratie was krachtig en strijdbaar, maar verliep rustig en vreedzaam. Dit wordt in verschillende statements ook bevestigd door aanwezige partijen. De brief bevestigt dat de uitgevoerde controles vooral gestoeld waren op een poging tot intimidatie van deze groep mensen. Rotterdam BIJ1 verwerpt deze inbreuk op het demonstratierecht en actieve repressie vanuit de politie.

Bevestigd wordt dat deze groep, op basis van de bovenstaande feiten gedurende de rest van de mars uitvoerig in de gaten is gehouden. Ooggetuigen laten weten dat dit op zeer intimiderende wijze is gebeurd, waardoor demonstranten van verschillende organisaties zich onveilig voelden. De brief neemt dit niet mee, en doet alsof de sfeer uit het niets ‘grimmiger’ werd. Dit is onwaar. De repressie vanuit de politie, en de intimiderende manier waarop dit gebeurde, speelde hier zeer bepalende rol in.

Inbreuk op demonstratierecht

De brief geeft aan dat de politie de overtuiging had dat er over zou worden gegaan op het plegen van strafbare feiten, zonder dat hier concrete aanleidingen voor waren. In beelden van omstanders en Open Rotterdam is te zien en horen hoe een woordvoerder van de politie bevestigt dat er geen sprake was van strafbare feiten. Hij laat weten dat de politie, op basis van kledingkeuze en de organisatie waar zij mee liepen, specifieke mensen ‘niet in de binnenstad wilde hebben’. Dit is een regelrechte inbreuk op het demonstratierecht. Rotterdam BIJ1 verwerpt dit ten zeerste.

Politie zorgde voor escalatie

Op dat moment heeft de politie gekozen de situatie te laten escaleren, door via de ME over te gaan op het isoleren en arresteren van de groep demonstranten, zonder dat zij een strafbaar feit hadden gepleegd. In de brief wordt beweerd dat dit zonder toepassing van geweld is verlopen, dit is onjuist. De politie trok mensen van buitenaf de menigte in duwde hen hardhandig terug. Aanwezigen bevestigen dit. De ME is met deze actie direct en als enige verantwoordelijk voor het laten escaleren van een tot dat moment vreedzame demonstratie.

Omstanders, ook vanuit het aanwezige BIJ1-blok, voelden zich onveilig door het handelen van de politie. Een aanwezige rolstoelgebruiker kon geen kant op, en ook EHBO-diensten werden door de politie geblokkeerd.

Vanwege het onterechte en onverklaarbare isoleren en arresteren van vreedzame demonstranten, gebaseerd op niets dan hun kledingkeuze en politieke overtuiging, ontstond er onvrede bij de demonstranten. Verhaal halen bij de politie bleek onmogelijk en hier werd niet aan meegewerkt. Een aantal demonstranten heeft geprobeerd de geïsoleerde demonstranten weer te laten aansluiten bij de demonstratie. Dit werd beantwoord met charges vanuit de ME, waarbij mensen tegen het hoofd zijn geslagen.

De geïsoleerde demonstranten zijn met geweld verplaatst naar de aangehouden tram, iets wat niet vermeld wordt in de brief. De rest van de demonstranten bleef staan uit solidariteit. Zij accepteerden niet dat de politie, zonder daadwerkelijke reden, het demonstratierecht van anderen inperkt op basis van kledingkeuze en politieke overtuiging. Daarom zijn zij voor de ME-linie gaan zitten. Al zittend werden zij belaagd door een gewelddadige charge vanuit de ME, inclusief paarden, waarbij meer mensen gewond zijn geraakt. Ook dit is niet meegenomen in de brief.

Reflectie

In de reflectie wordt aangegeven dat een aantal demonstranten niet hebben meegewerkt aan een vreedzaam verloop van de demonstratie, waardoor de politie genoodzaakt zou zijn om op te treden. Dit is pertinent onjuist. Rotterdam BIJ1 verwerpt deze bewering. De demonstratie was gemoedelijk en vreedzaam, tot het besluit van de politie om op basis van kledingkeuze en politieke overtuiging over te gaan op gewelddadige repressie en het selectief omgaan met het grondwettelijke demonstratierecht. De politie is direct en als enige verantwoordelijk voor de escalatie die volgde.

In de brief wordt ook niet ingegaan op het feit dat niet de politie, maar een burger moest zorgen voor de de-escalatie van een zeer agressieve mobiele eenheid, nadat zij charges uitvoerde op zittende demonstranten. Ook worden er geen conclusies getrokken uit het feit dat de arrestanten diezelfde avond nog zijn vrijgelaten, en dat de genoemde strafbare feiten, zoals ‘opruiing’ en ‘belediging’ veelal pas werden gepleegd ná de escalatie vanuit de politie.

Aanwezigen bevestigen in hun statements ook dat niet-witte demonstranten er door de politie in bepaalde gevallen extra werden uitgepikt tijdens de geweldpleging. Hier gaat de locoburgemeester niet op in. Ook wordt er niet ingegaan op de totaal onverklaarbare inzet van politie te paard en politiehonden, die voor volstrekt onacceptabele en zeer onveilige situaties hebben gezorgd. Ook het blokkeren van EHBO-diensten wordt niet benoemd.

Oordeel

Rotterdam BIJ1 verwerpt de houding van de locoburgemeester in deze brief ten zeerste. Door het naar buiten brengen van onjuiste informatie wordt meegewerkt aan het goedpraten van ongegronde en onacceptabele escalatie door middel van buitenproportioneel politiegeweld jegens mensen, op basis van kledingkeuze en politieke overtuiging.

Rotterdam BIJ1 concludeert dat enige vorm van reflectie en het nemen van verantwoordelijkheid op deze manier uit de weg wordt gegaan, ondanks de zeer serieuze inperking van het demonstratierecht zonder verklaarbare reden, en het buitenproportionele politiegeweld dat is gebruikt om dit te bewerkstelligen. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen jaren meermaals onterecht en met geweld het demonstratierecht van mensen ingeperkt. Een zeer schadelijke trend waar op dit moment geen aandacht voor is. En op deze manier wordt dit verder uit de weg gegaan.

Rotterdam BIJ1 veroordeelt daarom deze brief en de schadelijke misinformatie die op deze manier een eerlijke en rechtvaardige afhandeling van het proces blokkeert.

Deze reactie is tot stand gekomen op basis van waarnemingen van de vanuit BIJ1-aanwezige demonstranten, evenals de verklaringen van de organisatie en verschillende individuen en partijen die tevens aanwezig waren.

aan het laden