Op een vroege ochtend in 2019, lopend door de Afrikaanderwijk, lijkt de stoep vol te liggen met grof-vuil. Wanneer je beter kijkt, zie je dat het iemands leven is dat daar op een hoop langs de straat ligt. Een beeld dat we jammer genoeg al vaker hebben gezien in de afgelopen maanden.

Blijkbaar hebben sommige mensen de kerst besteed aan het inpakken van hun leven en het verhuizen uit hun wijk. De wijk waar deze mensen misschien al 30 jaar wonen maar die ze nu moeten verruilen voor een nieuwe plek.

Want die wijk moet vooruit, moet groeien. Er moeten andere mensen komen, mensen met hogere inkomens, 'betere' mensen. Omdat al die lege huizen als gevolg een triest en naargeestig plaatje creëren, heeft de gemeente artiesten gevraagd de dichtgetimmerde huizen te versieren. Dus kijken we nu naar gevels waar muizen vrolijk rond een taart dansen (Zie foto).

Dat is het beeld van het huidige beleid in de gemeente Rotterdam. Men wil graag een perfect plaatje schetsen. Wijken waar dure woningen komen, duurzaam en voor kapitaalkrachtige bewoners.

De oude huizen van de mensen die niet langer 'goed genoeg' zijn om in deze wijken te wonen, dat beeld poetsen we weg en daar schilderen we vrolijke plaatjes overheen. Weg met de arme Rotterdammer.

Rotterdam is de stad van niet lullen maar poetsen, maar ook de stad waar men de minder mooie zaken graag verbergt door zich vooral te richten op het mooie nieuws. Geen woorden maar daden is in de praktijk te vaak 'mooie woorden maar geen daden'.

Natuurlijk, het is mooi nieuws dat de Johan de boterhammenman een elektrische auto krijgt. Maar misschien moeten we toch ook eens hebben over hoe schandalig het is dat een vrijwilliger iedere dag boterhammen smeert voor de kinderen uit Rotterdam-Zuid die anders met een lege maag in de klas zitten.

13 miljoen. Dat wordt er vanuit de gemeente geïnvesteerd in het Songfestival dat in 2020 zal plaatsvinden in Rotterdam. De mensen met een laag inkomen kunnen kaartjes cadeau krijgen van de gemeente. Tot hun teleurstelling ziet de gemeente dat bewoners deze kaartjes nauwelijks aanvragen. Wellicht had de gemeente eerst eens aan mensen moeten vragen of ze wel kaartjes willen? Want wat heb je aan een kaartje voor het Songfestival als er geen eten in huis is of je het geld niet hebt om naar Ahoy te reizen..

Nog een voorbeeld van de Rotterdamse schone schijn is de burgemeester die vol trots verteld dat zijn Rotterdam een 'voorlopersrol' heeft genomen in het nieuwe uiterlijk van Zwarte Piet. Mooie woorden, en dat terwijl nog niet eens alle raciale kenmerken weg zijn (zoals de afro-pruiken) en in het grootste deel van de stad in buurthuizen, scholen en voetbalverenigingen nog zwarte pieten rondhuppelen. Deze zwarte Pieten worden deels zelfs gefinancierd vanuit de gemeente door middel van subsidies.

Rotterdam is ook koploper bij de aanpak van straatintimidatie. Dit omdat er in de stad sinds vorig jaar een 'sisverbod' in werking is getreden. Het is dan op zijn zachtst gezegd merkwaardig dat in de stad waar men na aandringen van Leefbaar Rotterdam zelfs een wet heeft gemaakt om intimiderend gedrag naar vrouwen te bestraffen, datzelfde Leefbaar dat dan weer totaal geen enkele moeite heeft met de banners die een aantal maanden geleden op de Kruiskade wapperden. Geweld en intimidatie tegen vrouwen is in Rotterdam een serieus probleem!

In december 2018 liepen wij vanuit Rotterdam BIJ1 mee in de stille tocht om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Drie jonge vrouwen werden gedurende diezelfde maand in Rotterdam vermoord. Zij waren slachtoffer van de meest extreme vorm van geweld tegen vrouwen. Nu, in december 2019, weten wij dat de moord op één van hen, die op de 16-jarige Humeyra, voorkomen had kunnen worden als men haar smeekbedes om bescherming serieus had genomen.

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld. De gemeente heeft de plicht om een goed en werkend beleid te ontwikkelen voor preventie, begeleiding, opvang, bescherming en nazorg. Dan is het onbegrijpelijk dat je als college een dergelijk verbod om vrouwen te beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag van harte steunt en daarop ook actief handhaaft, maar banners die oproepen tot sissen en ander grensoverschrijdend wel lollig vindt en kritiek vanuit Rotterdam BIJ1 hierop afdoet als 'zuur'.

We zijn de stad waarin 1 op de 4 kinderen moet opgroeien in armoede. Geen enkele andere gemeente heeft hoger armoedepercentage onder kinderen dan Rotterdam: 16,7% - bijna 9% méér dan het landelijk gemiddelde.

We zijn één van de steden met de meeste racistische incidenten binnen het politiekorps. Veel te vaak is de politie Rotterdam landelijk onderwerp van gesprek. Er gaat geen week voorbij zonder dat er beelden van een veel te hardhandig politie-optreden in Rotterdam rondgaan op het internet. Te vaak gebruikt te Rotterdamse politie teveel en buitensporig geweld en meestal is dit geweld gericht tegen niet-witte mensen.

We zijn de stad waarin haat welkom is tijdens de Pride. Vanuit Rotterdam BIJ1 sloten wij aan bij de activisten van Resist Their Reignbow omdat we vinden dat we de echte waarde en het belang van de Pride niet uit het oog mogen verliezen. Het is schadelijk en schandalig dat Rotterdammers, divers in seksualiteit en gender, op hun eigen Pride te maken krijgen met haat en intolerantie. Dat de voorzitter van Rotterdam Pride verbaasd is over de demonstratie tijdens de Pride, laat zien dat men totaal geen oog heeft voor de terechte kritiek op de organisatie.

Terwijl stadswachten rond het leven van oud-bewoners van de Tweebosbuurt lopen om te kijken hoe snel ze dit vuiltje van het mooie Rotterdamse beeld kunnen wegvegen, hopen wij van harte dat deze mensen een goede jaarwisseling hebben. In een nieuw huis, waar ze zich ook thuis zullen gaan voelen.

Wij wensen voor Rotterdam in 2020 een stad niet alleen van woorden, maar van echte daden. Daden die ertoe doen. Daden die het leven van Rotterdammers beter maken, zodat we als stad écht die zo vaak genoemde voortrekkersrol kunnen pakken.

Rotterdam is onze stad. De mooiste stad van het land, maar ook een stad die kampt met stijgende armoede, gentrificatie en een stadsbestuur dat zich regelmatig laat leiden door rechtse invloeden.

Wij wensen Rotterdam en haar inwoners radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid .Vanuit Rotterdam BIJ1 zullen wij ons ook in 2020 in woord en daad blijven inzetten voor een beter, eerlijker en socialer Rotterdam.

#KOMBIJ1

Word lid van BIJ1 en steun de beweging van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid.

BIJ1-kleurenbalk