Rotterdam BIJ1 heeft gedemonstreerd bij de Rotterdamse Pride tegen racisme, transmisia en nationalisme tijdens de Pride. Het was een prachtige en krachtige demonstratie!

Wij steunen de activisten van Resist Their Reignbow omdat we vinden dat we de echte waarde en het belang van de Pride niet uit het oog mogen verliezen. We zijn er nog lang niet met gelijkwaardigheid. Niet iedereen is vrij om te zijn wie ze zijn.

Het is schadelijk en schadelijk dat Rotterdammers, divers in seksualiteit en gender op hun eigen Pride te maken met haat en intolerantie.

De Pridewalk in onze stad is een aantal jaren terug gestart vanuit Rotterdamse jongeren van de Hang Out 010. Het is ontstaan vanuit de lhbtiq+ jongeren om op die manier hun Pride en trots op wie zij zijn te laten zien. Dat is waar de kracht lag, Rotterdammers en Rotterdamse instellingen sloten aan en gezamenlijk werd Pride uitgedragen. Het grote succes van deze walk maakte dat de gemeente vond dat er meer aandacht voor moest komen. Een stichting ontstond, echter zonder betrokkenheid van deze jongeren, en een Pride programma werd vormgegeven.

De laatste jaren zien we dat de Pride verandert. Van het originele concept is weinig meer over. Waar eerder tolerantie, gelijkwaardigheid en trots centraal stonden, is het nu vooral een commercieel feestje geworden waar iedereen aan mee wil doen. Bedrijven die helemaal niets hebben met tolerantie en gelijkwaardigheid preken een week lang 'regenboogtaal' en nemen het podium over.

Daarnaast wordt er in Rotterdam tijdens de Pride ruimte gemaakt werd voor een intolerante groep die niet gelooft in gelijkwaardigheid en genderdiversiteit. Een groep die lijnrecht staat tegenover dat wat de basiswaarden van de Pride zouden moeten zijn. Deze groep noemde zich de Dutch Gayservatives, maar gaat nu door het leven als de Roze Leeuw. Een groep witte, extreemrechtse mannen die zich vooral luidkeels laten horen als het gaat om geweld tegen homo’s. Natuurlijk leggen zij de schuld van dit geweld bij moslims en mensen met een migratie-achtergrond. Daarnaast gaat deze groep er prat op dat zij echte ‘macho’ mannen zijn die niets moeten hebben van mannen die in hun ogen te vrouwelijk zijn. Wij vragen ons wat een groep, die anderen van hun vrijheid willen beroven, eigenlijk zoekt op een evenement als Pride.

Natuurlijk worden er ook goede activiteiten georganiseerd en is het een week waarin mensen vanuit de lhbtiq+ gemeenschap openlijk trots kunnen zijn. Echter, zit het nog wel goed in de basis, in de kern van het geheel? Wij denken van niet. De eerste Pride was een protest. Het ging om gelijkwaardigheid, om zichtbaarheid, om het recht openlijk jezelf te kunnen zijn. Die basis is in Rotterdam verdwenen. Rotterdam BIJ1 liep daarom niet mee in de Pridewalk maar sloot zich aan bij de demonstranten van 'Resist their Reignbow' om juist die boodschap van gelijkwaardigheid en veiligheid te ondersteunen.

Op papier lijkt de emancipatie van de lhbtiq+-er al bijna voltooid, maar in de praktijk is dit helaas vaak niet het geval. We moeten ons actief blijven inzetten voor een inclusieve samenleving waar de rechten, veiligheid en het bestaan van de lhbtiq+ gemeenschap is gegarandeerd. Het is de hoogste tijd om te kijken naar het ontstaan van de Pride en terug te keren naar de essentie, de Pride als protest en onderdeel van deze strijd.

BIJ1-kleurenbalk