Burgemeester Aboutaleb gaf onlangs aan blij te zijn dat Zwarte Piet in de ban is gedaan in Rotterdam. Hij is trots op de 'voorlopersrol' van Rotterdam in het nieuwe uiterlijk van Piet.

Natuurlijk zijn wij als Rotterdamse politieke partij ook blij met de ontwikkelingen. In de afgelopen jaren hebben we meerdere keren ingesproken bij de gemeenteraad om in Rotterdam een sinterklaasfeest vrij van racisme en voor álle kinderen mogelijk te maken. Het college was iedere keer duidelijk in de reactie op de door ons gestelde vragen: zij gingen zich er niet mee bemoeien. Bijzonder dus, dat nu de eerste echte stappen gezet zijn, datzelfde college vooraan staat om de 'voortrekkersrol' te benadrukken.

In onze ogen is er maar één groep Rotterdammers waar we deze stappen aan te danken hebben: de activisten die met steun van Kick Out Zwarte Piet ieder jaar de straat op zijn gegaan om te laten zien dat er in Rotterdam geen plek zou moeten zijn voor racisme. Daarin zijn ze tegengewerkt, voorgelogen en is hun demonstratierecht door diezelfde burgemeester meermaals op gewelddadige wijze geschonden.

Het college was iedere keer duidelijk in de reactie op de door ons gestelde vragen: zij gingen zich er niet mee bemoeien. Bijzonder dus, dat nu de eerste echte stappen gezet zijn, datzelfde college vooraan staat om de 'voortrekkersrol' te benadrukken.

Vanuit BIJ1 willen wij een Sinterklaasfeest voor iedereen. Of dat nu is op scholen, in buurthuizen, bij speeltuinen of winkeliersverenigingen. Als dat gelukt is, dán hebben we als stad een voortrekkersrol. Dan pas zeg je als gemeente: ieder kind doet ertoe in Rotterdam en we beschermen hun rechten.

Vorig jaar heeft collega-partij NIDA het college gevraagd hoeveel geld de gemeente via subsidies geeft aan sinterklaasfeesten waar de racistische karikatuur onderdeel van is. Dat ging om meer dan 100.000 euro per jaar. Iets dat zeer vreemd is omdat in de subsidiebeschikking staat dat met het toegekende geld geen activiteiten verricht mogen worden die discriminatie opleveren wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, leeftijd of op welke grond dan ook.

Vanuit BIJ1 willen we graag opnieuw in gesprek met de gemeente. Daarvoor is het belangrijk om onder andere in kaart te brengen welke vieringen in Rotterdam nog altijd niet inclusief en vrij van racisme zijn.

Dat is waarom wij vorige week Rotterdammers hebben opgeroepen om met ons te delen waar sinterklaasfeesten in de openbare ruimte of binnen door de gemeente gesubsidieerde instellingen nog niet inclusief zijn, zodat we met z'n allen aan de slag kunnen om deze wel inclusief te maken.

Wij willen graag in kaart brengen bij hoeveel scholen, speeltuin- en/of winkeliersverenigingen en buurthuizen men nog zwarte pieten heeft bij de intocht en andere vieringen. Daarnaast willen wij inzichtelijk maken hoe vaak Zwarte Piet nog te zien is in de vorm van producten, etalagemateriaal of als onderdeel van advertenties.

We blijven ons inzetten voor een racismevrij sinterklaasfeest voor alle kinderen in Rotterdam. We gaan het gesprek met de gemeente hierover voeren waarin we alle zorgen van Rotterdamse ouders mee gaan nemen.

#KOMBIJ1

Word lid van BIJ1 en steun de beweging van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid.

BIJ1-kleurenbalk