Op donderdag 18 juni buigt de Rotterdamse gemeenteraad zich over de vraag of de stad de oproep om te komen tot een hoger minimumloon zal ondersteunen. Het idee achter de campagne #Samenvoor14 voor een hoger minimumloon, is om het leven voor iedereen aan de onderkant van de samenleving beter te maken. Mensen die laagbetaald werk doen, maar ook mensen die bijvoorbeeld leven van een uitkering.

Rapporten gemaakt door het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) laten iedere keer zien dat armoede een enorm probleem blijft in onze stad. Ook al is er een langzaam stijgende lijn in de situatie te zien, leeft nog altijd bijna 11% van de Rotterdamse inwoners in armoede (zo'n 65.000 Rotterdammers). Dit terwijl het landelijke gemiddelde inmiddels op 5,7% staat.

Vooral de situatie voor Rotterdamse kinderen is nog altijd erg slecht. Geen enkele andere gemeente heeft een hoger armoedepercentage onder kinderen dan Rotterdam: een zorgwekkende 16,7% - dat is bijna 9% méér dan het landelijk gemiddelde. Eén op de vier kinderen in Rotterdam groeit op in financiële armoede. Opgroeien in financiële armoede is erg ingrijpend en vaak bepalend voor de rest van hun leven. De achterstand die je als kind oploopt haal je later vaak niet meer in. Behalve dat de armoede invloed heeft op de leerprestaties van deze kinderen, is er ook negatieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Financieel arm opgroeien is de oorzaak van tal van problemen op verschillende gebieden en zorgt voor sociale uitsluiting.

Ook de mensen die (tijdelijk) leven van een uitkering hebben het erg zwaar in Rotterdam: bijna een kwart van hen leeft in armoede. Daarnaast hebben ook zelfstandigen en gepensioneerden het in Rotterdam slechter dan het landelijk gemiddelde. Voor Rotterdam BIJ1 blijven deze cijfers onverteerbaar, al helemaal omdat Rotterdam één van de rijkste gemeentes van Nederland is. We zien het verhogen van het minimumloon dan ook als één van de stappen die noodzakelijk is om de situatie van vele Rotterdammers te verbeteren. We willen de gemeenteraad dan ook van harte oproepen om de oproep van Voor 14 te ondersteunen en het Rijk op te roepen om het minimumloon te verhogen naar minimaal 14 euro per uur.

Maar er is meer nodig dan alleen het verhogen van het minimumloon. Rotterdam BIJ1 wil dat iedere Rotterdammer kan rekenen op een basis waarmee de vaste lasten en eerste levensbehoeften gedekt zijn. Deze basis moet er zijn voor mensen die werken, maar ook voor mensen die verschillende vormen van sociale zekerheid ontvangen. Naast deze basis vinden we ook dat het systeem rondom deze sociale zekerheid omgedraaid moet worden. Van een systeem wat mensen constant onder druk zet met tegenprestaties, moeten we over op een systeem wat mensen mogelijkheden geeft op bijvoorbeeld scholing en ontwikkeling, maar mensen ook beschermt waar dat nodig is.

Ook willen we de gemeente oproepen een einde te maken aan de schuldenindustrie. Kwetsbare Rotterdammers komen met regelmatig terecht in een neergaande spiraal van schulden, incasso, deurwaarders en uitzichtloze schulden. Er moet een einde komen aan bedrijven die verdienen aan de schulden en armoede van Rotterdammers. Schulden zijn de grootste armoedefactor in Rotterdam. De overheid is wettelijk verplicht om mensen met schulden te helpen, maar Nederland maakt toegang tot deze schuldhulpverlening zo moeilijk mogelijk.

Rotterdam BIJ1 roept de gemeenteraad op om de oproep tot een hogerminimumloon te steunen, maar daarnaast ook om stappen te zetten richting het garanderen van een basis zonder daar verplichtingen aan te koppelen en om de schuldenindustrie aan te pakken.

Graag gaan we met de wethouder in gesprek om onze visie toe te lichten.

#KOMBIJ1

Word lid van BIJ1 en steun de beweging van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid!

Ander nieuws:

BIJ1-kleurenbalk