In 2018 heeft een participatief onderzoek (gepubliceerd door Vers Beton) plaatsgevonden in onze stad over de toegankelijkheid van Rotterdamse festivals voor mensen met een fysieke beperking. Hiervoor zijn een aantal mensen in rolstoel samen met een journalist Rotterdamse festivals afgegaan om te kijken hoe toegankelijk deze daadwerkelijk zijn. De conclusie luidde helaas dat het nog altijd erg slecht gesteld was met die toegankelijkheid: Mensen komen vast te zitten in de toegangshekken, het terrein is drassig, er zijn geen rijplaten (of de paden zijn met houtsnippers gedekt) en toegankelijke toiletten zijn er niet of op onlogische plaatsen neergezet. Kijkend naar de noodroutes en nooduitgangen blijkt ook daar dat mensen met een beperking in geval van nood aan het kortste eind trekken.

De uitkomsten van dit onderzoek is voorgelegd aan verschillende partijen uit de gemeenteraad met het verzoek om maatregelen te nemen zodat onze festivals dit jaar toegankelijk zouden zijn voor alle Rotterdammers. De gemeente heeft beloofd actief aan de slag te gaan. Onder de uitgewerkte maatregelen vallen onder andere een checklist voor organisatoren, het verplicht plaatsen van een toegankelijk toilet op het terrein en een evaluatie in 2021 om te kijken of de gestelde maatregelen het gewenste effect hebben.

Navragen bij Rotterdammers met een beperking toont echter aan dat er geen verandering te zien was op de eerste festivals van 2019. Ook zijn we vanuit Rotterdam BIJ1 zelf naar vier festivals geweest om te kijken hoe het ervoor staat met de inclusiviteit en ook wij trekken deze conclusie. Nog steeds dezelfde toegangshekken, geen rijplaten op het terrein (ook niet naar de nooduitgangen) en nog steeds onmogelijk geplaatste toiletten.

Nederland heeft zich verbonden aan het VN-verdrag uit 2016 dat voorschrijft dat mensen met een beperking volwaardig mee moeten kunnen doen aan de samenleving. Eén op de acht inwoners van Nederland heeft een beperking, een aanzienlijke groep die op dit moment niet volop kan genieten van de festivals in ‘evenementenstad’ Rotterdam. We begrijpen niet goed waarom er twee jaar nodig is om uit te zoeken hoe we evenementen inclusiever kunnen maken. Er is namelijk allang bekend wat daarvoor nodig is.

In de afgelopen periode is veel tijd en geld gestoken in het binnenhalen van het grootste Europese evenement ( het Eurovisiesongfestival), maar concrete stappen om onze lokale evenementen voor iedereen toegankelijk te maken, blijven uit. Voor Rotterdam BIJ1 is dit onacceptabel!

We willen de gemeente en zittende partijen in de gemeenteraad dan ook oproepen om niet pas in 2021 te evalueren, maar om nu regels op te stellen en deze te handhaven. Een regel als; 'geen subsidie wanneer je festival niet voor iedereen toegankelijk is’ zou al een enorme sprong in de goede richting zijn. Rotterdam is voor- en van alle Rotterdammers, dat zou ook zo moeten zijn op de festivals in onze stad.

BIJ1-kleurenbalk