De Gemeente Rotterdam heeft samen met een sociaal interventieteam 1.200 huisbezoeken aangekondigd in de Rotterdamse wijken Hillesluis en Bloemhof. Het doel van deze onderneming zou gaan om het ‘opsporen van fraude in de wijken'. De adressen waar het om gaat zijn aangewezen door het omstreden ‘Systeem Risico Indicatie' (SyRi) waarmee de overheid persoonsgegevens koppelt aan risicofactor, iets waar één op de tien adressen in Hillesluis en Bloemhof dus aan zal moeten geloven.

‘SyRi' koppelt grote hoeveelheden persoonsgegevens (waaronder belastinggegevens, woon- en verblijfsgegevens, gegevens over schulden en uitkerings-, toeslagen- en subsidiegegevens) om te bepalen wie een risico vormt als het gaat om fraude. Niet alleen leidt dit volgens onder andere de Raad van State tot willekeur en is er onvoldoende controle op de toegepaste filters, het ruikt ook nog eens enorm naar etnisch profileren nu het niet geheel toevallig exclusief wordt losgelaten op enkele van de meest diverse delen van Rotterdam.

Het SyRi systeem wordt in deze wijken toegepast op burgers zonder dat daar een aanleiding voor is. Alles wat de overheid over de bewoners in deze wijken weet, wordt met dit systeem tegen de burger gebruikt. De SyRI methode zelf is geheim waardoor burgers niet eens kunnen controleren hoe de instanties met de vertrouwelijke gegevens omgaan en of deze gegevens wel zuiver zijn. Gezien de gebeurtenissen onlangs bij de belastingdienst is het heel aanneembaar dat ook binnen het SyRi systeem gebruikt gemaakt zal worden van etnische profilering.

Rotterdam BIJ1 spreekt zich daarom fel uit tegen het gebruik van ‘SyRi' en tegen het aangekondigde plan van de Gemeente Rotterdam. Deze werkwijze is een grove aantasting van de privacy en van burgerrechten en hierom voor ons totaal onacceptabel. Bewoners kunnen op woensdagavond 19 juni terecht bij een buurtbijeenkomst, georganiseerd door FNV en Bij Voorbaat Verdacht. Dit zal plaatsvinden bij de Speeltuinvereniging Hillesluis en begint om 19:00 uur.

Meer informatie over SyRi en de rechtszaak die is gestart tegen het gebruiken van gegevens op deze manier, kun je vinden op de site www.bijvoorbaatverdacht.nl

BIJ1-kleurenbalk