Op 17 oktober is het Wereldarmoededag. We staan stil bij het feit dat nog altijd bijna een miljoen inwoners van Nederland in armoede leven. Voor velen is armoede geen kwestie waar slechts één dag in het jaar aandacht voor is, veel mensen ervaren het dagelijks.

Vanuit gouden koetsen en Ridderzalen ging het ongeveer een maand geleden nog over groei, maar ondertussen blijft armoede een enorm probleem in onze stad. Zo laat een recente publicatie van het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) zien. Ondanks dat er langzaam een stijgende lijn in de situatie te zien is, leeft nog altijd bijna 11% van de Rotterdamse inwoners in armoede. Dit terwijl het landelijke gemiddelde inmiddels nog maar op 5,7% staat. Kijkend naar absolute aantallen, gaat het hier om iets meer dan 65.000 Rotterdammers.

De definitie van armoede in dit onderzoek, is dat mensen arm zijn wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen hebben voor de goederen en voorzieningen die in de samenleving als minimaal noodzakelijk gelden. Hierbij kunnen we denken aan bijvoorbeeld voeding of woonruimte.

Van de specifieke groepen, is de vooral de situatie voor Rotterdamse kinderen nog altijd erg slecht. Geen enkele andere gemeente heeft een hoger armoedepercentage onder kinderen dan Rotterdam: een zorgwekkende 16,7% - bijna 9% méér dan het landelijk gemiddelde. Ook mensen die (tijdelijk) leven van een uitkering hebben het erg zwaar in Rotterdam: bijna een kwart van hen leeft in armoede. Daarnaast hebben ook zelfstandigen en gepensioneerden het in Rotterdam slechter dan het landelijk gemiddelde.

Ook zien we hoge armoedepercentages in specifieke wijken. In Bloemhof en Tarwewijk ligt het percentage armen rond de 17%, Hillesluis, Oud Crooswijk, Oude Noorden en Oud Westen hebben een armoedepercentage van rond de 18% en in Tussendijken, Bospolder en Nieuw-Mathenesse ligt dat percentage zelfs rond de 20% of hoger.

Voor Rotterdam BIJ1 zijn deze cijfers nog altijd onverteerbaar, al helemaal in één van de rijkste gemeentes van Nederland. Het bestrijden van armoede is een heel belangrijk punt in ons programma, onder andere door verschillende vormen van discriminatie als factoren te benadrukken, het aanpakken van het onoverzichtelijke spinnenweb van incassobureau’s en toegang tot onderwijs en hulpverlening ook voor onder andere laaggeletterden toegankelijk(er) te maken.

BIJ1-kleurenbalk