Het aantal coronabesmettingen neemt weer schrikbarend snel toe. Rotterdam is koploper wat betreft gemelde besmettingen; eergisteren kwamen er binnen 24 uur wel 64 nieuwe gevallen bij. Van de mensen met klachten laat maar 12% zich testen, wat betekent dat het werkelijke aantal besmettingen zijn dus nog veel hoger ligt.

Zorgelijke cijfers die je als alarmsignaal zou moeten zien. Als teken om zo snel mogelijk maatregelen te treffen. Toch blijven die maatregelen vooralsnog uit. Burgemeester Aboutaleb is met het kabinet en de andere veiligheidsregio's in gesprek over de mogelijkheid om aanvullende maatregelen te nemen, "maar we moeten niet te hard van stapel lopen". De GGD, de gemeente Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond geven aan op dit moment nog geen extra maatregelen te gaan nemen om de corona-epidemie in te dammen.

Van alle landen heeft Nederland het meest lakse beleid ten opzichte van het virus - en we zijn een van de laatste landen die überhaupt maatregelen heeft genomen. Wij hopen van harte dat onze overheden nu het virus weer sneller om zich heen grijpt snel in actie gaat komen, dat burgemeester en wethouders van Rotterdam treffende maatregelen gaan nemen. Zeker omdat de burgemeester het op 3 juni wel nodig vond om "in verband met de gezondheidsrisico's" in te grijpen tijdens het Black Lives Matter protest. Een bijzondere en in onze ogen onnodige maatregel, omdat men zich daar aan de regels hield en bijna alle demonstranten een mondkapje droegen. Nu ingrijpen wel noodzakelijk is lijkt, de burgemeester niet te willen zien waar het daadwerkelijk mis gaat.

Dit terwijl iedereen kan zien dat men steeds lakser is geworden rondom de maatregelen tegen corona. De terrassen zitten vol en in de sportscholen, supermarkten en overvolle winkelstraten houden mensen zich lang niet altijd aan die anderhalve meter afstand. Ook viert men verjaardagen of andere feesten in grote groepen alsof er niets aan de hand is. Onze 'Hollandse nuchterheid’ en laconieke houding lijken in dit geval tegen ons te gaan werken, met levensbedreigende situaties tot gevolg. In de zorg is men nog nauwelijks bekomen van de eerste golf en verzorgingshuizen en zorginstellingen kunnen nog steeds niet helemaal open.

Het is in onze ogen treurig dat onze burgemeester zich tijdens interviews weer specifiek richt op moslims die straks offerfeest vieren en vooral die groep waarschuwt dit vooral niet gezamenlijk te vieren. Bizar, omdat vooralsnog jeugdvakantieland in Rotterdam Ahoy bijvoorbeeld wel doorgaat , terwijl daar straks dagelijks 2.500 mensen verwacht worden. Een algemene oproep aan iedereen om afstand te houden, niet in groepen bij elkaar te komen, handen vaak te wassen en mondkapjes te dragen zou daarom veel beter zijn. Ook moet het testen sneller en beter gebeuren. Nu moeten mensen lang wachten voor ze getest kunnen worden en moet je als je geen auto hebt in Rotterdam, of met het OV of soms bijna een halfuur fietsen voor je op een testlocatie bent. Een heel onwenselijke situatie.

COVID-19 is niet weg, en zolang er geen vaccin is moeten we met elkaar zorgen dat Corona zo min mogelijk slachtoffers maakt. Juist omdat we het virus en de schade die dit virus veroorzaakt nog helemaal niet kennen, is het belangrijk om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. We kunnen elkaar helpen om deze moeilijke periode zo goed mogelijk door te komen. Als we allemaal ons best doen onze sociale contacten zo veel mogelijk te beperken, kunnen we de meest kwetsbare mensen in onze samenleving beschermen en voorkomen dat ons zorgstelsel opnieuw overbelast raakt.

Het coronavirus zorgt ook in Rotterdam en omgeving voor een onzekere situatie. De maatregelen die genomen (moeten) worden in een poging de verspreiding van het virus af te remmen, hebben grote invloed op het dagelijks leven. We kunnen elkaar helpen om deze periode zo goed mogelijk door te komen. Laten we op elkaar letten en voor elkaar zorgen. Laten we, ondanks het feit dat we wel écht fysiek die anderhalve meter afstand moeten houden, dichtbij en bereikbaar blijven. Als partij die solidariteit als haar belangrijkste pijler heeft, roept BIJ1 op tot solidariteit met de mensen die het hardst geraakt (gaan) worden door het virus.

#KOMBIJ1

Word lid van BIJ1 en steun de beweging van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid!

Ander nieuws:

BIJ1-kleurenbalk