Bestuur

Dit is het bestuur van Rotterdam BIJ1. Allen met een ruime meerderheid, op democratische wijze verkozen op de algemene ledenvergaderingen van zondag 22 november 2020 en zondag 16 mei 2021.

Astrid Keerveld | Voorzitter

Contact: astrid@bij1.org

'Be the change you wish to see' - mijn levensmotto en de aanleiding dat ik mijzelf kandidaat stelde voor het bestuur van Rotterdam BIJ1. Als buurtcoach met een opleiding als maatschappelijk werker, ligt mijn toegevoegde waarde in een combinatie van kennisvelden; communicatie, creativiteit en rust.

Binnen mijn carrière heb ik onder andere ervaring opgedaan in het coördineren en uitvoeren van workshops, trainingen, kleine evenementen en buurtactiviteiten. Daarnaast heb ik ervaring in het schrijven van sociale projectenplannen. Productontwikkeling vind ik erg leuk, mijn kracht zit in ‘buiten de box denken’ en op die manier producten en diensten te verbeteren.

BIJ1 wordt hopelijk mijn tweede familie. Af en toe zullen we het niet eens zijn met elkaar en soms zullen we dingen horen die we liever niet willen horen, maar de liefde en respect zal er altijd zijn."

'Be the change you wish to see' - mijn levensmotto en de aanleiding dat ik mijzelf kandidaat stelde voor het bestuur van Rotterdam BIJ1."

Dajana Duka | Vice-voorzitter

Contact: dajana@bij1.org

"In 1994 kwam ik aan in Rotterdam als vluchteling. Het was grijs en regenachtig, maar ergens voelde het wel als thuiskomen, ook al moest ik mijn draai hier nog vinden. Nu, 27 jaar later is dit nog steeds mijn stad.

Vanuit mijn werk als social worker zet ik mij in voor mensen die vaak buiten de boot vallen en niet worden gezien door de maatschappij. Daarnaast probeer ik mij ook zoveel mogelijk als vrijwilliger in te zetten en vaak aanwezig te zijn bij protesten. Ik houd van lezen, daarom zit ik in een intersectionele feministische boekenclub waarin wij ons blijven ontwikkelen en leren over onder andere feminisme, activisme, racisme."

"In 1994 kwam ik aan in Rotterdam als vluchteling. Het was grijs en regenachtig, maar ergens voelde het wel als thuiskomen"

Patrick van Steijn | Secretaris

Contact: patrick@bij1.org

"De politiek heeft mij altijd geïnteresseerd, maar het was altijd een 'net-niet' verhaal. Na lang een zwevende kiezer te zijn geweest die wisselde tussen de verschillende klassiek-linkse partijen, kwam BIJ1 op mijn pad. Voor ik het wist werd ik aan het begin van 2019 onderdeel van de Rotterdamse afdeling en inmiddels heb ik de eer om verkozen te zijn als bestuurslid.

Sinds we gestart zijn, hebben we als afdeling al heel veel gedaan en zelfs voor elkaar gekregen. We zijn een klein maar zeer hecht team en iedereen zet zich in naar maximaal vermogen. We vinden allemaal dat Rotterdam, de mooiste stad van Nederland maar tegelijkertijd met zoveel problemen, het intersectionele geluid van BIJ1 hard nodig heeft.

Via mijn rol in het bestuur, hoop ik me daar verder voor in te kunnen zetten. Ik geloof echt dat wij Rotterdam eerlijker en rechtvaardiger kunnen maken. Ik geloof ook dat dat moet, dat is onze verplichting naar de Rotterdamse samenleving."

"Ik geloof echt dat wij Rotterdam eerlijker en rechtvaardiger kunnen maken. Ik geloof ook dat dat moet, dat is onze verplichting naar de Rotterdamse samenleving."

Amber Daal | Acties

Contact: amber@bij1.org

"Al sinds ik kind was, heb ik een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Als ik onrecht zie móet ik daar iets aan doen. En dat gold ook voor al het onrecht wat ik op grote schaal zag. Eigenlijk was ik nooit van plan om de politiek in te gaan. Het was niet een plek waar ik hoorde, althans zo voelde het. Maar bij BIJ1 voel ik me thuis en weet ik dat ik kan strijden voor de idealen waar ik voor sta: gelijkwaardigheid, duurzaamheid, liefde en respect.

Mijn kracht zit in mijn gepassioneerdheid, mijn organisatietalent, mijn analytisch denkvermogen en mijn rechtvaardigheidsgevoel. Doordat ik zelf uit een multicultureel gezin kom, met een vader uit de Curaçao en een moeder met Indische roots, en door het wonen op drie continenten heb ik een goed gevoel ontwikkeld voor sociale en mondiale verhoudingen. In het bestuur van Rotterdam BIJ1 hoop ik de mensen uit de stad te leren kennen en mijn steentje bij te dragen aan de intersectionele, rechtvaardige visie van BIJ1. Ik geloof echt dat het anders kan en ook moet. En dat BIJ1 daar een hele mooie rol in kan vervullen, zeker in een jonge en diverse stad als Rotterdam."

"Bij BIJ1 voel ik me thuis en weet ik dat ik kan strijden voor de idealen waar ik voor sta: gelijkwaardigheid, duurzaamheid, liefde en respect."

Akef Ibrahimi | Communicatie

Contact: akef@bij1.org

"Mijn naam is Akef Ibrahimi, 26 jaar en ik ben opgegroeid in IJsselmonde. Ik heb sindsdien overal in Rotterdam gewerkt, gestudeerd en gewoond. Met een hart voor Rotterdam wil ik me inzetten voor m'n stad, met een intersectioneel mensenrechtenperspectief.

Zelf heb ik veel onrecht van dichtbij meegemaakt, vanuit mijn eigen identiteit, maar vooral in mijn directe omgeving. Onrecht is voor mij één van de belangrijkste redenen om politiek actief te zijn: het is tijd voor een politiek van rechtvaardigheid."

"Onrecht is voor mij één van de belangrijkste redenen om politiek actief te zijn: het is tijd voor een politiek van rechtvaardigheid."