Bruggen bouwen in de Stad

  • Effectieve armoedebestrijding en goede schuldhulpverlening.
  • Inzetten op ondersteunen ouders/kinderen door middel van (studie)fondsen en mogelijkheden tot sporten en muzieklessen. Ook voor hen met een klein inkomen.
  • Gratis voor- en naschoolse opvang voor mensen tot een bepaald inkomen.
  • Studiebegeleiding / buddysysteem voor jongeren.
  • Buurthuizen weer een centrale rol geven in de wijken
BIJ1-kleurenbalk