Een Gezonde Stad

- Gezondheidszorg moet beter en ook meer gericht op de diversiteit in de stad.

- Geestelijke gezondheidszorg met extra aandacht voor mensen die door de bezuinigingen nu alleen thuis zitten of op de straten leven.

- Mensen kunnen zo lang mogelijk thuis blijven, de gemeente zet zich daarvoor in door aanpassingen en begeleiding te realiseren.

- Voorlichting over gezondheid en gezonde voeding zonder voorwaarden.

BIJ1-kleurenbalk