Stad voor Iedereen

- Toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Gebouwen toegankelijk maken maar ook inzetten op het creëren van arbeidsplaatsen.

- Opvang voor dak- en thuislozen moet beter en voor iedereen toegankelijk zijn.

- Goede opvang en begeleiding voor nieuwe Rotterdammers. Geef mensen een coach die ze wegwijs kan maken, kan helpen met de taal en andere obstakels die ze ervaren.

- Aandacht voor ouderen. Gebruik de ervaring van deze mensen, ze hebben vaak zoveel te delen.

- Meer aandacht voor eenzaamheid en zoeken naar manieren om mensen die eenzaam zijn te helpen met het (her)vinden van sociale contacten.

- Rotterdam moet een veilige haven zijn voor de LHBTQI+ gemeenschap. Wij zetten ons hier actief voor in.

- Geen haat in de straat of in de raad. Actief bestrijden van geweld, racisme en vreemdelingenhaat.

- Aandacht voor slachtoffers van seksueel geweld. Meer aandacht en voorlichting voor en over grensoverschrijdend gedrag. Meldpunten en opvang.

BIJ1-kleurenbalk