Voer de motie uit: geen Zwarte Piet in Rotterdam

In het voorjaar heeft de Rotterdamse gemeenteraad de motie aangenomen waarin de wethouder wordt opgedragen om geen subsidie meer te verstrekken aan Sinterklaasfeesten waar de racistische karikatuur Zwarte Piet wordt ingezet. Een motie waar veel activisten in Rotterdam lang en hard voor gestreden hebben, een erkenning van het feit dat Rotterdam een inclusieve stad is waarin geen plek is voor racisme, en al helemaal niet tijdens een kinderfeest.

Omdat wij de gemeenteraad in Rotterdam goed kennen en het enorm belangrijk vinden dat deze motie ook daadwerkelijk uitgevoerd zal worden, stelden wij de gemeenteraad op 7 oktober een aantal vragen met betrekking tot het uitvoeren van de motie. Binnen een week kregen wij deze reactie: 'het college dient door de gemeenteraad aangenomen moties uit te voeren, dus ook deze. Het afdoeningsvoorstel gaat zeer binnenkort naar de Rotterdamse gemeenteraad en die beantwoording is openbaar. Wij verwachten dat uw vragen daarin beantwoord zullen zijn.’ De afdoening is inderdaad verschenen, maar onze vragen zijn niet beantwoord.

In het afdoeningsvoorstel staat namelijk: 'de wethouder Integratie en Samenleven houdt een digitale meeting met de gebiedscommissies. We benadrukken de wens van de meerderheid van de gemeenteraad en vragen hen recht te doen aan de maatschappelijke ontwikkelingen op dit thema, door zorgvuldig de diverse belangen en gevoelens van de Rotterdammers in het gebied af te wegen en te streven naar een Sinterklaasfeest dat als inclusief wordt ervaren door alle Rotterdamse kinderen. Het college stuurt een brief met soortgelijke strekking aan de schoolbesturen van alle onderwijsinstellingen en sportverenigingen (via Sportsupport) in Rotterdam'.

Nergens staat dat men als men toch gebruik maakt van Zwarte Piet, men geen subsidie zal ontvangen, terwijl dat de kern van de aangenomen motie is.

'We benadrukken de wens' leest als ’we willen graag dat jullie dit doen'. Nergens staat dat men als men toch gebruik maakt van Zwarte Piet, men geen subsidie zal ontvangen, terwijl dat de kern van de aangenomen motie is; geen geld meer vanuit de gemeente Rotterdam als je besluit gebruik te maken van een racistische karikatuur tijdens je Sinterklaas-activiteiten. Er is dus geen brief gestuurd naar welzijnsorganisaties, sport- en speeltuinverenigingen en het lijkt erop dat iedereen die al subsidie ontving, deze ook nu gewoon zal krijgen. Ook als ze wel gebruik maken van Zwarte Pieten. De wens vanuit de gemeente is om dit niet te doen, maar doe je het wel? Dan lijken er geen daadwerkelijk gevolgen te zijn.

Het afdoeningsvoorstel is daarom zwak. Het is meer dan duidelijk dat de Wethouder eigenlijk helemaal geen zin heeft om deze motie daadwerkelijk uit te voeren. Dat hij net doet of hij deze uitvoert, maar eigenlijk doet hij in de praktijk helemaal niets. Behalve aangeven dat er in januari 2021 gekeken gaat worden naar hoe dit afdoeningsvoorstel in de praktijk gewerkt heeft.Dit afdoeningsvoorstel doet op geen enkele manier recht aan dat wat door activisten na zolang actievoeren bereikt zou moeten zijn: In Rotterdam een racismevrij Sinterklaasfeest.

Het is meer dan duidelijk dat de Wethouder eigenlijk helemaal geen zin heeft om deze motie daadwerkelijk uit te voeren.

We beseffen ons dat een belangrijk deel van de gemeentelijke aandacht momenteel uitgaat naar het beschermen van Rotterdammers tegen COVID-19, en dat mede daardoor veel intochten en feesten niet door zullen gaan. Maar we gaan ervan uit dat er toch (in aangepaste vorm) Sinterklaasfeesten zullen zijn in de stad.

Rotterdam BIJ1 roept de wethouder dan ook nogmaals op om deze motie actief uit te gaan voeren, want 'Relax, dit is Rotterdam' mag niet betekenen dat we achterover leunen en hopen dat racisme vanzelf zal verdwijnen. We moeten actief aan de slag! Zwarte Piet is racisme, en voor racisme mag geen ruimte zijn in onze stad.

Bekijk onze boodschap aan de wethouder hier:

Ander nieuws: