Duurzame stad

Rotterdam is verantwoordelijk voor één vijfde van de Nederlandse CO2-uitstoot. Hiervan komt 90% van de havenindustrie en slechts 6% van burgers zelf. De industrie in de haven, onder toezicht van de gemeente en de overheid, is in onze stad de grootste vervuiler en maakt het ontwrichtende klimaatprobleem groter.

De klimaatcrisis vormt ook een bedreiging voor Rotterdam als kuststad. Wetenschappers voorspellen dat zeespiegelstijging een risico vormt voor laaggelegen regio’s zoals Rotterdam. De economische schade in 2030 als gevolg van de klimaatcrisis wordt geschat op 200 miljoen euro per jaar. Zonder oplossingen voor het klimaatprobleem is er dus geen veilige toekomst voor Rotterdammers.

BIJ1 staat voor een radicaal en rechtvaardig klimaatbeleid dat wordt gedragen door bewoners. We moeten de fossiele industrie terugdringen in de haven en inzetten op duurzaam bouwen en de energietransitie. Ook in de wijken gaan we inzetten op bewustwording en verandering.

De belangrijke vragen over onze toekomst leiden tot veel discussie en soms ook tot tweedeling. Door in het Burgerberaad met elkaar het gesprek over een groene toekomst aan te gaan en samen oplossingen te formuleren, wil BIJ1 die tweedeling bestrijden. Duurzaamheid en klimaatrechtvaardigheid vragen om radicale actie, waarbij de kosten niet mogen worden afgewenteld op bewoners.

Verder vechten we voor het welzijn van dieren in onze stad. Uitgangspunt hierbij is dat dieren niet voor het vermaak van mensen zijn bedoeld. Vanuit deze optiek willen we Blijdorp en kinderboerderijen anders in gaan richten. Ook willen we bij de inrichting van de openbare ruimte meer aandacht voor de aanwezigheid van dieren en insecten in en rond Rotterdam.

Lees een samenvatting van dit hoofdstuk

Dit hoofdstuk in audiovorm:

Terug naar programma