Een groene gemeente

Binnen de gemeente gaan we inzetten op duurzaam bouwen, een groene buitenruimte en een klimaatrechtvaardige stad.

Om de oorzaken en gevolgen van de klimaatcrisis aan te pakken, wil BIJ1 het Burgerberaad inzetten. Hierin zullen groepen burgers met regelmaat gesprekken over de aanpak van de klimaatcrisis voeren en samen komen tot bindende besluitvorming. Het beraad wordt door burgers zelf gedragen en lokale klimaatexperts worden uitgenodigd om het proces te begeleiden. Het doel is om buurtbewoners te betrekken bij het gemeentelijke klimaatbeleid en om ervoor te zrgeon dat dit beleid te allen tijde economisch gerechtvaardigd blijft.

  • De gemeente houdt de banden met bedrijven tegen het licht wat betreft duurzaamheid en klimaatrechtvaardigheid. Hierbij zetten we in op een verbetertraject bij deze bedrijven. Bij weigering ontbindt de gemeente per direct alle banden met die bedrijven.
  • De gemeente ondersteunt initiatieven om de biodiversiteit te bewaren en bevorderen. Bewoners worden meegenomen in de planfase en vergroening wordt nooit opgelegd aan bewoners.
  • We stimuleren door bewoners opgezette en onderhouden groene initiatieven, zoals: het Dakpark, de pluktuinen, het Hefpark en andere initiatieven. We faciliteren en we kijken naar mogelijkheden voor meer van deze initiatieven. Zelfbeheer is de basis, maar als gemeente stellen we professionele ondersteuning beschikbaar.
  • We stellen paal en perk aan het kappen van gezonde bomen in Rotterdam. Er wordt nu nog te vaak gekozen om volgroeide bomen te kappen om plaats te maken voor nieuwbouw of inrichting van de buitenruimte. Vergunningen worden hier te makkelijk voor afgegeven omdat de belofte wordt gedaan jonge bomen terug te plaatsen. Er moeten juist meer oude bomen in Rotterdam worden gered.
  • Groene daken worden de norm bij nieuwe en bestaande gebouwen.
  • Nieuwbouw moet klimaatneutraal. Dit geldt ook voor de isolatie en renovatie van huidige woningen. Er komen subsidies voor lage inkomens om de overstap op schone energie te bekostigen. Ook willen we hierbij prioriteit geven aan de isolatie van al bestaande sociale woningen.
  • We zorgen dat alle Rotterdamse woningen in 2026 hoogwaardig geïsoleerd zijn. Dit doen we door woningcorporaties doelstellingen op te leggen. De gemeente ziet toe op de naleving. De kosten mogen niet worden doorberekend aan huurders.
  • Ook maken wij ons sterk voor de sluiting van Rotterdam Airport. Het vliegverkeer zorgt voor ontzettend veel uitstoot van broeikasgassen en veel geluidsvervuiling in het noorden van de stad. Alle reden dus om het vliegveld te sluiten. In plaats daarvan zien we op dezelfde locatie graag een stadspark en sociale bewoning.
  • De gemeente gaat actief de luchtkwaliteit meten in verschillende delen van de stad. Zeker op plaatsen waar veel overlast bestaat, zoals rondom de Willemsbrug en in Overschie. We onderzoeken de mogelijkheden voor het zuiveren van de lucht.
  • BIJ1 juicht het vuurwerkverbod in onze stad toe, maar dringt aan op doeltreffende handhaving door het jaar heen en bovenal rondom de jaarwisseling.

Terug naar 'Duurzame stad'